COVID-19: Medela är beredd att hjälpa till med Luftvägs & Kirurgisk sugning samt Thoraxdränage system

Medela bevakar noggrant COVID-19 (coronavirus) situationen runtom i världen och råd från Swiss Federal Office for Public Health, World Health Organization (WHO), the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och sjukvårdsmyndigheter i olika drabbade länder för att säkra hälsan hos Medela's anställda, sjukvårdspersonal och patienter.

Som ledande tillverkare av Elektrisk Sugutrustning & Mobila Thoraxdränagesystem är Medela engagerad i att göra allt vi kan för att underlätta för våra kunder och sjukvårdspersonal vid aktiviteter som orsakats av COVID-19 (coronavirus).

Luftvägsbehandling av COVID-19 kritiskt drabbade bör vara:

Säker – för personal och patienter.

Korrekt – undvika fel som kan leda till komplikationer

Snabb – i rätt tid, utan brådska eller fördröjning.

Mobil – för att nå patienter var de än får vård

Produkttillgång och kontinuitet i verksamheten:

Just nu får vi in många och brådskande beställningar av våra medicinska vakuumpumpar i hela världen. Medela arbetar för att öka upp produktionen och distributionen för att möta era behov.

För brådskande förfrågningar, kontakta vårt lokala försäljningskontor eller fyll I detta online formulär.

 

Medela är beredd att hjälpa till med Luftvägs & Kirurgisk sugning samt Thoraxdränage system

Kontakta Oss nu