ians-banner

Fördelar med Thopaz+ vid hjärtkirurgi

”Vid hjärtkirurgi bör dränaget fungera så snart vi har stängt thorax, För många system kan detta inte garanteras, trots att det här är den kritiska fasen. Thopaz + garanterar däremot ett kontinuerligt vakuum.”

Prof. Dr. med Theodor Fischlein (överläkare vid avdelningen för hjärtkirurgi, Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) Nürnberg:

  • Thopaz+ är ett thoraxdränagesystem som garanterar kontinuerlig sugning vid hjärtkirurgi, från operationssalen till slutskedet av behandlingen – en enorm fördel, speciellt under den kritiska fasen efter operationen.  
  • Det gör arbetet och livet enklare för thoraxkirurger och -patienter eftersom tekniken främjar tidigare nedtrappning från intensivvårdsavdelningen och minskar smärtan från dränaget. 
  • Dessutom reducerar Thopaz+ sjukhusvistelsen för patienter med luftläckage och förbättrar patientsäkerheten tack vare snabb och tillförlitlig avisering samt övervakning av blödning.
  • Thopaz+ erbjuder bekväm hantering av patienter som är beroende av ett thoraxdränage samt levererar kontinuerligt och kontrollerat sug och thoraxdränage som fungerar oberoende av väggsugar.

Thopaz+ i användning

Medela Thopaz plus objective data advanced

Med Thopaz+ övervakas patienter kontinuerligt med avseende på dränerad vätska och luft.

Cardiac_Launch

Effektiv thoraxdränering inom de tre första timmarna efter det kirurgiska ingreppet kan skynda på borttagningen av thoraxdränaget, korta ner vistelsen på intensivvårdsavdeningen och sänka de totala kostnaderna 2.

Happy patient

Systemet är batteridrivet, lätt och tyst, och kan användas för thoraxdränage på sjukhusets alla avdelningar, vilket innebär att man inte behöver ta hänsyn till de restriktioner och begränsningar som gäller vid användning av vägganslutna vakuumpumpar 3.