Healthcare professionals having a discussion in the corridor of a hospital

Lösningar

Vår uppgift är att göra livet enklare och förbättra resultaten för vårdpersonal och patienter genom innovativ användning av medicinsk vakuumteknik.

Hur kan vi hjälpa dig?

KONTAKTA OSS NU

I översiktsbroschyren hittar du alla produkter och system som vi erbjuder våra kunder inom ett brett spektrum av specialiserade medicinska tillämpningar.

Medelas Thopaz+ skapar en ny vårdstandard för thoraxdränagebehandling. I motsats till analoga system reglerar det tysta Thopaz+-systemet det inställda trycket nära patientens bröstkorg och övervakar digitalt viktiga vårdparametrar. Kliniska data har visat att Medelas thoraxdränagesystem förbättrar resultaten av behandlingen och ger en effektivare vård.

Produkter

Medela erbjuder effektiva lösningar för sårbehandling med negativt tryck som gör det enklare för vårdpersonalen att hjälpa patienterna att läka.

Professionella vakuumlösningar

Vätskeuppsamlingssystem

Medela erbjuder hygieniska och effektiva vätskeuppsamlingssystem, för både engångs- och flergångsbruk, vilka passar individuella sugningstillämpningar. Dessutom har Medela ett stort sortiment av tillbehör till dessa system.

System för förlossning med sugklocka

Flera olika tekniker kan användas för att stötta kvinnan under förlossningen. Vakuumextraktion eller förlossning med sugklocka är en metod där en vakuumenhet används för att underlätta vid en förlossning. Det kan vara ett alternativ till förlossning med tång eller kejsarsnitt.

Produkter

Vi erbjuder olika integrationsnivåer för att skräddarsy lösningar som bäst motsvarar dina behov.
Vi samarbetar med globala marknadsledare, och vi specialutformar vakuumtekniker för specifika användningsområden och tillhandahåller heltäckande lösningar så att du kan fortsätta arbeta inom ditt expertområde.

Kontakta oss

Hitta ditt lokala Medela-kontor och kontaktinformation här.

KONTAKTA OSS NU